DEEP OSCILLATION®

 

DEEP OSCILLATION® (ДЪЛБОКА ОСЦИЛАЦИЯ) е нов терапевтичен метод, при който, чрез подобряване на лимфооттока и стимулиране на кръвообращението, се постига противоболков, трофичен, противовъзпалителен и анти-фиброзен ефект, стимулират се регенеративните процеси в кожата, подкожието и тъканите.