МЦ „Аква-2003”ЕООД има сключени договори със специалисти по:
- физикална и рехабилитационна медицина,

- ортопедия и травматология,
- клинична лаборатория,

- микробиология,

- рентген

 

Медицинският център гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти от София с направления за:
- консултация - Направление № 3;
- високоспециализирана дейност - Направление № 3а;
- медико-диагностична дейност - Направление № 4.

 

МЦ „Аква- 2003” предлага на гражданите, както и за здравнонеосигурените лица, всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности и срещу заплащане съгласно утвърден ценоразпис.