Карта НСБФТР

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД

 

Гр. София, Бул. “Овча купел” № 2В

 

Тел. 02/9555273, 02/8555022, 02/8555026

 

Факс: 02/8553023

 

Определяне на дати за планов прием: 0885851655

 

Е-маil: nsbftread@abv.bg

 

www.rehabilitacia-ovchakupel.com

 

 

 

 

МЦ „Аква-2003”

тел.: 02/ 8550081

 

Специализирана лаборатория за анализ на минерални води

тел. : 02/ 9555273/ вътр. 121