Структура: 

 

Диагностично-консултативен блок с:
- приемно-консултативен кабинет

- рентгенов кабинет

 

Отделение по физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести – 46 легла – трето ниво на компетентност.

 

Отделение по физикална терапия и рехабилитация на заболявания на нервната система – 50 легла - трето ниво на компетентност;

 

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина (без легла) - трето ниво на компетентност
с терапевтични сектори по физиотерапия, лазертерапия, кинезитерапия, луго- и калолечение, трудотерапия, речева рехабилитация.

 

Болницата е изцяло реиновирана и оборудвана с модерна и съвременна медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика и терапия на редица заболявания.

 

Има сключен договор с НЗОК.

НСБФТР приема болни за рехабилитационно лечение по клинични пътеки от доброволни здравно-осигурителни фондове - ЗАД „България Здраве”, „Дженерали Застраховане”АД.