НСБФТР-ЕАД има договор с НЗОК по следните клинични пътеки /КП/:

 

КП № 260 Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
КП № 261 Физикална тeрапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 262 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
КП № 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
КП № 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

 

Болницата приема болни от цялата страна с направление за хоспитализация (Направление № 7) след предварителен медицински преглед в приемно-консултативния кабинет и определена дата за планов прием.

 

МЦ „Аква-2003” има сключен договор с НЗОК и гарантира достъпа на всички здравно-осигурени пациенти с направления за:
- консултация (Направление № 3);
- високоспециализирана дейност (Направление № 3а);
- медико-диагностична дейност (Направление № 4).

 

Всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности в НСБФТР-ЕАД и МЦ „ Аква 2003” може да бъде ползвана и от лица, които сами заплащат за получените услуги, съгласно утвърден ценоразпис.